Statystyka szkoleń:

– w 2018 roku 67 szkoleń, w których wzięło udział ponad 1800 godzin, ponad 900 uczestników.

–w 2017 roku 39 szkoleń, w których wzięło udział ponad 120 uczestników, ponad 500 godzin.

– w 2016 roku 33 szkoleń, w których wzięło udział ponad 700 uczestników.

– w 2015 roku 12 szkoleń, w których wzięło udział ponad 340 uczestników, ponad 50 godzin.

Jesteś gotowi do pomocy
Nasz Partner

Inspektorzy Ochrony Danych wyznaczeni przez Administratorów na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości mają od dnia 05.06.2019 r. nowe obowiązki.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001041