Statystyka szkoleń:

– w 2018 roku 67 szkoleń, w których wzięło udział ponad 1800 godzin, ponad 900 uczestników.

–w 2017 roku 39 szkoleń, w których wzięło udział ponad 120 uczestników, ponad 500 godzin.

– w 2016 roku 33 szkoleń, w których wzięło udział ponad 700 uczestników.

– w 2015 roku 12 szkoleń, w których wzięło udział ponad 340 uczestników, ponad 50 godzin.

Jesteś gotowi do pomocy
Nasz Partner

Pomocnik RODO – blog o wdrażaniu RODO

Leszek MALINOWSKI 

Witam,

jednym ze strategicznych zadań w 2018 roku dla podmiotów zobligowanych prawem do stosowania  RODO jest kompleksowe przygotowanie i wdrożenie zapisów rozporządzenia. Dotyczy to wielu płaszczyzn działalności podmiotów w tym prawnej, organizacyjnej i informatycznej. 

W poniższych zagadnieniach chciałbym przybliżyć powyższą tematykę będącą przedmiotem moich szkoleń i wykładów.