Statystyka szkoleń:

– w 2018 roku 67 szkoleń, w których wzięło udział ponad 1800 godzin, ponad 900 uczestników.

–w 2017 roku 39 szkoleń, w których wzięło udział ponad 120 uczestników, ponad 500 godzin.

– w 2016 roku 33 szkoleń, w których wzięło udział ponad 700 uczestników.

– w 2015 roku 12 szkoleń, w których wzięło udział ponad 340 uczestników, ponad 50 godzin.

Jesteś gotowi do pomocy
Nasz Partner

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA:

 

Szkolenia okresowe dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.

Praktyczne aspekty ochrony danych po wejściu RODO.

Praktyczne aspekty ochrony danych po wejściu RODO w placówkach oświatowych.

Praktyczne aspekty ochrony danych po wejściu RODO w pomocy społecznej.

Praktyczne aspekty działalności podmiotów przetwarzających po wejściu RODO.

Zarządzanie ochroną danych osobowych po wejściu RODO – kadra kierownicza.

Informacja publiczna.

Warsztaty dla Inspektorów Ochrony Danych.

Budowanie potencjału własnego pracownika.

Budowanie potencjału własnego menedżera.

Podstawy zarządzania dla wszystkich.

Kultura menedżerska.

Praca asystentki/sekretarki.