AKTUALNOŚCI

 • 21.12 oraz 28.12 przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych podmiotu zarządzającego lokalami w powiatu kamiennogórskiego
 • 11.12 nasz trener Leszek Malinowski przeprowadził szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dla sądu rejonowego z województwa lubuskiego
 • 07.12 zakończyliśmy projekt z zakresu ochrony danych osobowych dla SIMET SA
 • 29.11 nasz trener Leszek Malinowski przeprowadził szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie
 • 24.11 zrealizowaliśmy szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych LIDER sp. z o.o.
 • 23.11 zakończyliśmy projekt z zakresu ochrony danych osobowych spółdzielni mieszkaniowej z Wałbrzycha
 • 23.11 zakończyliśmy projekt zakresu ochrony danych osobowych dla PKS w Kamiennej Górze,
 • 25.10 przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dla podmiotu z Ząbkowic Śląskich
 • 20-21.10 nasz trener zrealizował szkolenie na zlecenie MW Consulting z zakresu informacji publicznej
 • 16.10 nasz trener przeprowadził szkolenie otwarte na zlecenie B&K "Dane osobowe w procesie kadrowym"
 • 09.10 zrealizowaliśmy wspólnie z BAJAN projekt dla UM w Ząbkowicach
 • 03.10 szkolenie dla pracowników biur rachunkowych woj. śląskie
 • 27.09 przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników biura rachunkowego woj.zachodniopomorskie
 • 25.09 nasz trener na zlecenie firmy szkoleniowej przeprowadził szkolenie dla pracowników Sądu Rejonowego w Złotoryi z ochrony danych osobowych
 • 20.09 przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników ZWiK w Kamiennej Górze
 • 16.09 przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników kancelarii prawnych NOWOCZESNY SEKRETARIAT
 • 8.09 szkolenie dla pracowników pomocy społecznej
 • 18.07 przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników DPS w Janowicach Wielkich
 • 12.07 przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników DPS w Janowicach Wielkich
 • 19.06 przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników SP w Kaczorowie
 • 07.06 przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników MGZBGKiM w Bolkowie
 • 31.05 nasz trener Leszek Malinowski szkolenie dla aplikantów adwokackich Okręgowej Izb Adwokackiej w Wałbrzychu z praktycznych aspektów ochrony danych osobowych,
 • 23-24.05 zrealizowaliśmy dwudniowe warsztaty dla podmiotu medycznego z woj. zachodniopomorskiego
 • 15-17.05 dwudniowe szkolenie dla pracowników Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach.
 • 11.05. szkolenie dla Gminno Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół w Bolkowie
 • 26-27.04 dwudniowe szkolenie dla podmiotu pomocy społecznej z zachodniopomorskiego
 • W dniu 05.04 przeprowadziliśmy szkolenie rady pedagogicznej SP w Sadach Górnych
 • W dniu 27.03 przeprowadziliśmy szkolenie rady pedagogicznej SP w Lipie
 • W dniu 13.04. zrealizowaliśmy wspólnie z BAJAN dla zespołu Szkól Ekonomicznych w Świdnicy
 • W dniu 09.03. przeprowadziliśmy wspólnie z BAJAN warsztaty dla dyrektorów placówek oświatowych w Kłodzku
 • W dniu 26.02. szkolenie nasz trener przeprowadził szkolenie dla Funduszu Pomerania
 • W dniu 24.02. nasz trener Leszek Malinowski wygłosił referat na konferencji ochrony danych osobowych w Wałbrzychu
 • W dniu 09.02. nasz trener przeprowadził szkolenie z ochrony danych osobowych dla rady pedagogicznej Sp w Kaczorowie
 • W dniu 08.02. przeprowadziliśmy wspólnie Z BAJAN szkolenie z ochrony danych osobowych dla Fundacji TRÓJGARB I FEE oraz przygotowaliśmy dokumentację
 • W dniach 02-03.02 przeprowadziliśmy wspólnie Z BAJAN warsztaty dla ABI
 • PARTNERZY

  logo bajan_resize

  W dniu 26.01.2018 roku uczestniczyliśmy w konferencji poświęconej RODO organizowanej przez Społeczna Akademię Nauk w Łodzi. Tematem konferencji były nowe zasady ochrony danych osobowych oraz nowości w zabezpieczeniu i organizacji a także szacowanie ryzyka, szyfrowanie i pseudoanimizacja.

  Konferencja to także cenne spotkania kuluarowe pozwalające na wymianę doświadczeń.

  Na stronie http://www.giodo.gov.pl/pl/1520281/10303 ukazał się stanowisko GIODO dotyczące ważności zgód na przetwarzanie danych osobowych. W treści czytamy m.in.  

  „Zgody na przetwarzanie danych osobowych zebrane na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych nie tracą ważności. Należy się jednak upewnić, czy zostały pozyskane zgodnie z wymaganiami określonymi w RODO, tak by zapewnić osobom wyrażającym zgodę swobodę wyboru.”

  Na stronie GIODO ukazały sie materiały szkoleniowe do nauki szacowania ryzyka. Są niezbędnym elementem przygotowania i wdrożenia dla podmiotów zobligowanych do wdrożenia RODO.

   

  http://www.giodo.gov.pl/pl/1520282/10294

  Parlament Europejski wydał istotną dyrektywę celem zwiększenia bezpieczeństwa o ochrony przed cyberprzestępcą o nazwie : DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii.

  Pełny tekst : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1148&from=PL

   

  DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez
  właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań
  przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.

  Dyrektywa zacznie obowiązywać od dnia 06 maja 2018 roku.

  Pełny tekst:

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=PL

   

  RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych. Regulacje RODO pomagają również osobom przebywającym na terytorium Polski egzekwować ich prawo do ochrony danych osobowych. Zgodnie z nowymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. Mogą to być informacje takie jak: imię, nazwisko, numer PESEL, płeć, adres e-mail, ale również mniej oczywiste jak numer IP, dane o lokalizacji, kod genetyczny, poglądy polityczne czy historia zakupów. Wszelkie informacje zbierane na temat osoby, które pozwalają na ustalenie jej tożsamości, są danymi osobowymi, niezależnie od tego, czy są przetwarzane w formie papierowej czy cyfrowej.

  pełna treść tekstu:

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

  KRI – ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
  z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych nadkłada na kierowników jednostek publicznych szereg obowiązków m.in. wymienionych w rozdziale IV w paragrafie 20. Do nich należą: 

  § 20. 1. Podmiot realizujący zadania publiczne opracowuje i ustanawia, wdraża i eksploatuje, monitoruje i przegląda
  oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność
  informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność.
  2. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności
  przez zapewnienie… Czytaj dalej

  Podczas wypoczynku nie zapominajmy o ochronie danych osobowych. Poniżej załączam link do zaleceń GIODO w tym zakresie. Dotyczą one zarządzania wizerunkiem, geolokalizacji oraz udostępniania dokumentów zawierających dane osobowe.

  http://www.giodo.gov.pl/pl/1520295/10049

   

  Konferencja RODO w Krakowie

  WNIOSKI PO KRAKOWSKIEJ KONFERENCJI „ RODO NOWE WYZWANIA”

  mgr Leszek Maliinowski

  W dniu wczorajszym uczestniczyłem w konferencji „ RODO – nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych” zorganizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych, GIODO oraz Uniwersytet Jagielloński. Konferencja była zorganizowana na wysokim poziomie merytorycznym i odpowiadała na rosnące zapotrzebowanie środowisk administratorów w zakresie zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  Wnioski wynikające z wystąpień wielu zacnych prelegentów są następujące:

  1. W obecnej chwili obserwuje się wyczekiwanie administratorów danych na krajowe przepisy wynikające z fakultywności lub obligatoryjności przepisów RODO. Nie ma nic złudnego. Okres do 25.05.2018 roku administratorzy… Czytaj dalej

  Na stronie GIODO: https://abi.giodo.gov.pl/inspektor-ochrony-danych/informacje-ogolne                                   znalazły się podstawowe informacje dotyczące roli i zadań Inspektora ochrony Danych.

   „Rolę fachowego wsparcia dla administratorów danych i podmiotów przetwarzających odgrywać będą inspektorzy ochrony danych (zwani dalej również „DPO” od data protection officer). Zadaniem inspektorów ochrony danych – tak jak obecnie administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) – będzie działanie na rzecz zgodnego z przepisami o ochronie danych przetwarzania danych, zarówno w administracji publicznej, jak i w sektorze prywatnym”.

  Zapraszamy do lektury całego artykułu.