AKTUALNOŚCI

 • 16.09 szkolenie dla pracowników kancelarii prawnych NOWOCZESNY SEKRETARIAT
 • 8.09 szkolenie zamkniete dla pracowników pomocy społecznej
 • 18.07 szkolenie dla pracowników DPS w Janowicach Wielkich
 • 12.07 szkolenie dla pracowników DPS w Janowicach Wielkich
 • 19.06 szkolenie dla pracowników SP w Kaczorowie
 • 07.06 szkolenie dla pracowników MGZBGKiM w Bolkowie
 • 31.05 szkolenie dla aplikantów adwokackich Okręgowej Izb Adwokackiej w Wałbrzychu
 • 23-24.05 dwudniowe warsztaty dla podmiotu medycznego z woj. zachodniopomorskiego
 • 11.05. szkolenie dla Gminno Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół w Bolkowie
 • 26-27.04 dwudniowe szkolenie dla podmiotu pomocy społecznej z zachodniopomorskiego
 • W dniu 05.04 szkolenie rady pedagogicznej SP w Sadach Górnych
 • W dniu 27.03 szkolenie rady pedagogicznej SP w Lipie
 • W dniu 13.04. szkolenie dla zespołu Szkól Ekonomicznych w Świdnicy
 • W dniu 09.03. warsztaty dla dyrektorów placówek oświatowych w Kłodzku
 • Dnia 26.02.2017 r. w Karpaczu na zlecenie Funduszu Pomerania przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu budowania zaangażowania pracowników.
 • W dniu 08.02. wspólnie z firmą Bajan z Wałbrzycha przeprowadziliśmy szkolenie z ochrony danych osobowych dla Fundacji TRÓJGARB I FEE.
 • W dniu 02-03.02 wspólnie z firmą Bajan z Wałbrzycha prowadziliśmy warsztaty dla ABI.
 • W dniu 14.12. wspólnie z firmą Bajan z Wałbrzycha przeprowadziliśmy szkolenie z ochrony danych osobowych dla SP nr 315 w Świdnicy.
 • W dniach 23.11. i 07.12. wspólnie z firmą Bajan z Wałbrzycha przeprowadziliśmy szkolenie z ochrony danych osobowych dla Urzędu Miasta w Bolkowie.
 • W dniu 22.11.16 przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 8 w Stargardzie z zakresu ochrony danych osobowych.
 • W dniu 19-20.11.16 na zlecenie firmy MW Consulting prowadziliśmy szkolenie w Poznaniu dla pracowników urzędów pracy.
 • W dniu 18.11.16 wspólnie z firmą Bajan przeprowadziliśmy szkolenie w jeleniogórskim hotelu Mercurre dla Okręgowej Izby Adwokackiej w Wałbrzychu z zakresu technicznych aspektów ochrony danych osobowych.
 • W dniu 14.11.16 wspólnie z firmą Bajan zrealizowaliśmy szkolenie dla firmy BEKPOL z Wałbrzycha.
 • W dniu 21.10.16 przeprowadziliśmy szkolenie dla Urzędu Gminy w Lubawce.
 • W dniu 14.10.16 Pan Leszek Malinowski realizował szkolenie dla MGN w Świebodzicach.
 • W dniach 06-07.10.16 Pan Leszek Malinowski uczestniczył w prowadzeniu warsztatów dla ABI.
 • W dniach 14.09 i 29.09.16 nasz trener Leszek Malinowski przeprowadził szkolenie dla epeKOKS Wałbrzych.
 • W dniach 09-11.09.16 nasz trener Leszek Malinowski przeprowadził zajęcia dla urzędów pracy z województwa zachodniopomorskiego.
 • W dniu 07.09.16 wspólnie z BAJAN rozpoczynamy realizację projektu dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Świebodzicach
 • W dniu 06.09.16 przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników MEAT PAC.
 • W dniu 18.08.16 wspólnie z BAJAN rozpoczynamy realizację dokumentacji dla znanego na rynku operatora logistycznego EUROTRANS WĄDOŁOWSKI ze Świdnicy.
 • W dniu 16.08.16 wspólnie z BAJAN rozpoczynamy realizację dwóch projektów dla pomiotów branży przetwórstwa mięsnego z Wałbrzycha i Świdnicy.
 • Okres wakacyjny ABI działający w jednostkach i placówkach poświęcił na doskonalenie dokumentacji ochrony danych osobowych.
 • W dniu 28.06.16 wspólnie z firmą BAJAN rozpoczynamy realizację projektu dla ZSB w Świdnicy.
 • Obecnie wspólnie z firmą BAJAN realizujemy projekt dla DWD GREEN REST z Polanicy Zdroju, który zakończymy 27.06.16 szkoleniem dla pracowników.
 • W dni 23.06.16 wspólnie z BAJAN zakończyliśmy realizację projektu dla III LO w Świdnicy.
 • W dniu 10.06.16 wspólnie z BAJAN rozpoczęliśmy realizację projektu dla epeKOKS.
 • Maj był bardzo pracowity - zamknęliśmy kilka projektów.
 • W dniu 29.04.16 na zaproszenie firmy BAJAN realizujemy szkolenie dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu z praktyki stosowania ustawy o ochronie danych osobowych.
 • W dniach 20-21.04.16 będziemy gościć z misją szkoleniową w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. Szkoleniem obejmujemy rejestratorki medyczne.
 • 14-08.04.16 na zlecenie BAJAN współprowadziliśmy szkolenie dla DROPER LOGISTIC ze Świebodzic.
 • 07-08.04.16 na zlecenie BAJAN współprowadziliśmy szkolenie dla ABI ze szkół Wałbrzycha i Świebodzic.
 • 22.03.16 wspólnie z BAJAN przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu.
 • 11.03.16 wspólnie z BAJAN przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników Domów Dziecka w Wałbrzychu.
 • 09.03.16 wspólnie z BAJAN przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy.
 • 09.03.16 wspólnie z BAJAN przeprowadziliśmy kolejne szkolenie dla Domu Seniora w Wałbrzychu
 • 07.03.16 BAJAN zaprosił nas do współpracy w projekcie dla DROPERR LOGISTIC.
 • Od 02.03.16 wspólnie z BAJAN zrealizujemy projekt z zakresu danych osobowych dla III LO w Świdnicy.
 • 02.03.16 przeprowadziliśmy wspólnie z BAJAN szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dla PCPR w Świdnicy.
 • W dniu 24.03.16 przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników Domu Seniora w Wałbrzychu.
 • 23.03.16 wspólnie z BAJAN przeprowadziliśmy warsztaty dla dyrektorów placówek oświatowych podległych Urzędowi Miasta w Świdnicy.
 • Dnia 23.03.16 spotkaliśmy się z młodzieżą Gimnazjum nr 4 na prelekcji z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Dnia 22.03.16 spotkaliśmy się z kierownictwem III LO w Świdnicy celem uzgodnienia zakresu projektu dotyczącego ochrony danych osobowych.
 • 18.02.16 wspólnie z Bajan realizowaliśmy szkolenie dla Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy.
 • 01 luty otrzymaliśmy zlecenie współpracy w przygotowaniu dokumentacji dla IV Liceum w Wałbrzychu
 • 15 stycznia otrzymaliśmy zlecenie na dokumentację dla Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdnicy ramach współpracy z BAJAN
 • 12 stycznia rozpoczęliśmy audyt w Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy
 • 10 stycznia realizujemy zlecenie na dokumentację dla CKZ w Świdnicy ramach współpracy z BAJAN
 • 08 stycznia prowadzimy szkolenie dla I LO w Świdnicy
 • 04 stycznia podpisaliśmy umowę na współrealizację projektu dotyczącego ochrony danych osobowych dla PCPR w Świdnicy
 • 21 grudnia prowadziliśmy szkolenie wspólnie z Firmą Bajan dla I Gimnazjum w Złotoryi pt. " Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej"
 • 14 grudnia prowadziliśmy szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świdnicy
 • 04 grudnia prowadziliśmy wspólnie BAJAN " Warsztaty dla dyrektorów placówek oświatowych z zarządzania ochroną danych osobowych".
 • PARTNERZY

  logo bajan_resize

  KRI – ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
  z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych nadkłada na kierowników jednostek publicznych szereg obowiązków m.in. wymienionych w rozdziale IV w paragrafie 20. Do nich należą: 

  § 20. 1. Podmiot realizujący zadania publiczne opracowuje i ustanawia, wdraża i eksploatuje, monitoruje i przegląda
  oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność
  informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność.
  2. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności
  przez zapewnienie… Czytaj dalej

  Podczas wypoczynku nie zapominajmy o ochronie danych osobowych. Poniżej załączam link do zaleceń GIODO w tym zakresie. Dotyczą one zarządzania wizerunkiem, geolokalizacji oraz udostępniania dokumentów zawierających dane osobowe.

  http://www.giodo.gov.pl/pl/1520295/10049

   

  Konferencja RODO w Krakowie

  WNIOSKI PO KRAKOWSKIEJ KONFERENCJI „ RODO NOWE WYZWANIA”

  mgr Leszek Maliinowski

  W dniu wczorajszym uczestniczyłem w konferencji „ RODO – nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych” zorganizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych, GIODO oraz Uniwersytet Jagielloński. Konferencja była zorganizowana na wysokim poziomie merytorycznym i odpowiadała na rosnące zapotrzebowanie środowisk administratorów w zakresie zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  Wnioski wynikające z wystąpień wielu zacnych prelegentów są następujące:

  1. W obecnej chwili obserwuje się wyczekiwanie administratorów danych na krajowe przepisy wynikające z fakultywności lub obligatoryjności przepisów RODO. Nie ma nic złudnego. Okres do 25.05.2018 roku administratorzy… Czytaj dalej

  Na stronie GIODO: https://abi.giodo.gov.pl/inspektor-ochrony-danych/informacje-ogolne                                   znalazły się podstawowe informacje dotyczące roli i zadań Inspektora ochrony Danych.

   „Rolę fachowego wsparcia dla administratorów danych i podmiotów przetwarzających odgrywać będą inspektorzy ochrony danych (zwani dalej również „DPO” od data protection officer). Zadaniem inspektorów ochrony danych – tak jak obecnie administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) – będzie działanie na rzecz zgodnego z przepisami o ochronie danych przetwarzania danych, zarówno w administracji publicznej, jak i w sektorze prywatnym”.

  Zapraszamy do lektury całego artykułu.

  Na stronie Generalnego Inspektora  Ochrony danych Osobowych pojawiły się nowe wytyczne Grupy Art.29 dotyczące :

  • zaleceń dla organów nadzorczych, 
  • Inspektora Ochrony Danych (DPO),
  • w sprawie przenoszenia danych. 

  Jest to kolejny element budowania procedur dla podmiotów obowiązanych do stosowania Rozporządzenia ogólnego ochrony danych osobowych.

  więcej na : http://www.giodo.gov.pl/1520281/id_art/9939/j/pl/

  Jesteśmy gotowi do prowadzenia szkoleń z zakresu ROZPORZĄDZENIA  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w tym w szczególności w zakresie zmian dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przygotowania Inspektorów Ochrony Danych ( DPO) do wykonywania zadań zgodnie z rozporządzeniem.

  Wzorem lat ubiegłych GIODO na stronie http://www.giodo.gov.pl/1520252/j/pl/ ogłosił Plan działania w zakresie kontroli na rok 2017.

  Kontrole doraźne – kontrole prowadzone m.in. w związku z rozpatrywaniem skarg, sygnalizacjami obywateli, rejestracją zbiorów danych osobowych, z inicjatywy innych organów kontrolnych (np. Najwyższa Izba Kontroli, Państwowa Inspekcja Pracy)  oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, sądów i prokuratur.

  Kontrole sektorowe – kontrole kompleksowe lub częściowe wskazane w rocznym harmonogramie kontroli, dotyczące wybranej kategorii podmiotów lub zagadnień prowadzone na podstawie art. 14 ustawy o ochronie danych osobowych.

  Sektorowe sprawdzenia dla GIODO – sprawdzenia kompleksowe lub częściowe wskazane w rocznym harmonogramie sprawdzeń, dotyczące wybranej kategorii podmiotów lub zagadnień prowadzone na podstawie art. 19b ustawy o ochronie danych osobowych.

   

   
  Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu oraz EVENT  Szkolenia i Consulting BAJAN, SABI i  GDATA  zapraszają w dniu 24-02-2017 o  godz. 10.00  na I WAŁBRZYSKĄ KONFERENCJĘ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  pt. “W DRODZE PO NOWE WYZWANIA”, której celem jest uświetnienie przypadającej w roku 2017 dwudziestej rocznicy  uchwalenia Ustawy o ochronie danych osobowych oraz zapoznanie ze zmianami, które niesie Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO).
  Konferencja dedykowana jest administratorom danych osobowych  – prezydentom miast, burmistrzom, wójtom,  dyrektorom placówek oświatowych, wychowawczych, dyrektorom instytucji samorządowych, właścicielom firm oraz  przedstawicielom służb mundurowych a także wielu innym podmiotom, które z mocy… Czytaj dalej

  kurs abi

  Organizatorem warsztatów jest firma szkoleniowo-informatyczna BAJAN realizująca szkolenia oraz audyty z zakresu ochrony danych osobowych a także tworząca dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych dla podmiotów realizujących ustawę o ochronie danych osobowych. Partnerem w projekcie jest EVENT Szkolenia i Consulting realizująca szkolenia oraz wykonująca dokumentację i audyty w zakresie danych osobowych.

  link do zgłoszeń : https://bajan.com.pl/