Skontaktuj się z nami:

Jesteśmy stale gotowi by pomagać

tel. 608036101

tel.698642854

mail biuro(a)eventjgora.pl

Działamy na rynku ochrony danych wiele lat

  • realizujemy audyty,
  • organizujemy szkolenia,
  • przygotowujemy dokumentację,
  • świadczymy outsourcing IOD,
  • współpracujemy z certyfikowanymi trenerami,
  • nasi klienci pozostają z nami na długo!

Zaplanuj szkolenie:

wrzesień 2023
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Art.28 w ust.3 wskazuje , że oprócz umowy powierzenia, proces ten może się odbywać na podstawie innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego. Pozostaje zatem wątpliwość jakie wymogi w świetle art.28 taki instrument musi spełnić i jak wygląda praktyka w tym zakresie. Tworzenie mechanizmów porozumień czy też porozumień administracyjnych zawierających wszelkie postanowienia art. 28 uważam za nieporozumienie. #RODO #powierzanie #umowy

Podczas prowadzonych warsztatów i szkoleń z Inspektorami Ochrony Danych wskazywałem na braki w zakresie przypisania dla tych czynności niezbędnych kompetencji. Niezbędnym dostawca takich informacji jest dokładne prześledzenie zadań IOD zapisanych w art. 39 ust. 1 lit.b RODO w brzmieniu : „monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty”. A zatem kompetencja audytora wypływa wprost z zapisów rozporządzenia ogólnego i wymaga od osób wykonujących czynności IOD doskonalenia… Czytaj dalej

Jednym z podstawowych elementów jakim musieli stawić czoła pracodawcy w obliczu pandemii było podjęcie decyzji o pracy zdalnej w obliczu pandemii, jako elementu podnoszącego poziom ochrony zdrowia pracowników przy jednoczesnym kontunuowaniu działalności. Dla niektórych środowisk praca zdalna została narzucona przez akty prawne ( np. edukacja). W tej sytuacji warto podjąć się analizy roli Inspektora Ochrony Danych w podmiotach zobowiązanych do stosowania przepisów rozporządzenia ogólnego podczas przetwarzania danych w pracy zdalnej.

Po pierwsze warto zaznaczyć, że musi być to rola aktywna, gdyż obecny stan nie zwalnia podmioty z odpowiedzialności za ochronę danych osobowych, w tym nie zawiesza odpowiedzialności opisanej w rozporządzeniu… Czytaj dalej

Zgodnie z art. 32 i motywem 83 rozporządzenia ogólnego jednym z najbardziej istotnych elementów wpływających na przetwarzanie danych jest ocena ryzyka. Oczywiście może przyjąć podejście ilościowe lub jakościowe do ryzyka, budując kolejny mocno sformalizowany katalog zamierzeń wymagający nakładu czasu i użycia zasobów. Wykonanie analiz ryzyka, jego ocena i szacowanie przynoszą wielu Administratorom wiele trudności wynikających z :

a) braku adekwatnej metodyki analizy ryzyka, idącej bardzo daleko w kierunku teorii ryzyka,

b) nieadekwatnego katalogu ryzyka i podatności,

c) kolejnej formalizacji w organizacji,

d) niezrozumienia roli oceny ( szacowania ryzyka) w procesach przetwarzania danych.

W konsekwencji w części organizacji robimy ocenę ryzyka… Czytaj dalej

Wielu pracodawców mierzy się obecnie z istotnym wyzwaniem jakim jest  właściwa organizacja pracy zdalnej. W  organizacjach, posiadających doświadczanie w takiej organizacji pracy nie jest to problem zasadniczy a jedynie bieżące analizowanie ryzyka i modyfikowanie przyjętych wcześniej polityk oraz procedur wewnętrznych. Warto zaznaczyć, że sposób wykonywania pracy zdalnej nie jest tożsamy z definicją telepracy w rozumieniu art. 675 § 1 KP.

Praca zdalna jest istotnym wyzwaniem dla podmiotów nie posiadających takiego doświadczenia, dla których bezpieczeństwo informacji do tej pory nie zafunkcjonowało w kulturze organizacyjnej a także opracowano i wdrożono wewnętrznych procedur i polityk bezpieczeństwa informatycznego. Nie dostrzegli  potrzeby przeanalizowania wprowadzenia przepisów… Czytaj dalej

Praktyka stosowania rozporządzenia ogólnego RODO przynosi administratorom szereg nieoczekiwanych problemów związanych ze stosowaniem powierzania danych zgodnie z art. 28. Wskazana tam dominacja administratora opisana w art.1 cyt: „Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą” pozostaje bardzo często w konflikcie z jednoznacznym stanowiskiem podmiotu przetwarzającego, szczególnie z branży informatycznej dostawców oprogramowania o zasięgu ogólnopolskim. W zasadzie można byłoby taką sytuację spuentować ….albo na naszych warunkach, albo kupcie sobie inne… Czytaj dalej

W świetle dyskusji nad poziomem wdrożenia przepisów RODO warto podjąć dyskusję nad stworzeniem jednolitego dokumentu określającego pozycję i rolę Inspektora Ochrony Danych. Wielokrotnie poruszany problem niezależności IOD, jego kompetencji oraz relacji z Administratorem jest dużym wyzwaniem stosowania przepisów rozporządzenia #rodo. W wielu przypadkach IOD jest pracownikiem obarczonym wewnętrznymi przepisami organizacji w zakresie obowiązków i uprawnień, planów urlopów itd. Niekiedy też staje się menagerem ochrony danych, wykonawcą administracyjnym wielu czynności związanym z dokumentacją ochrony danych. A w świetle art. 39 ma być audytorem, czyli działać obiektywnie i niezależnie oraz oceniać proces zgodności działań z RODO.
Uważam, że jest to dzisiejsze wyzwanie dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Leszek Malinowski

trener Event Szkolenia i Consulting

https://www.linkedin.com/posts/leszek-malinowski-711a2a144_rodo-activity-6605349785589297153-c4-s

Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył już szereg kar, w tym karę pieniężną dla organu jednostki samorządowej.

Czego dotyczy Wysokość Wysokość Euro
Obowiązek informacyjny Ok.1 mln zł 220 tys. Euro
Nielegalne przetwarzanie PESEL 55 tys. Zł 13 tys. Euro
Niewłaściwe zabezpieczenie techniczne i organizacyjne Ok. 2,8 mln zł 660 tys. Euro
Niewłaściwe zabezpieczenie techniczne i organizacyjne Ok. 2, mln zł 440 tys. Euro
Prowadzenie BIP, niewłaściwe powierzenie danych 40 tys.

Statystyka skrg była dynamiczna i przedstawiała się nastepująco:

Do maja 2018 – 1000 skarg
31.12.2018 – 4000 skarg
Rok 2019 – 7500 skarg

„Podręcznik Inspektora Ochrony Danych” to zbiór wytycznych dla IOD dotyczących sposobu zapewnienia zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

dostęp internetowy:

https://uodo.gov.pl/pl/168/1298

Wytyczne w sprawie przejrzystości na mocy rozporządzenia 2016/679.

Wytyczne dotyczące ustalenia wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego.

Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych (‘DPO’) Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych


Wytyczne w sprawie oceny skutków dla ochrony danych.

Wytyczne w sprawie powiadomień o naruszeniu ochrony danych osobowych na mocy rozporządzenia 2016/679.

Wytyczne w sprawie powiadomień o naruszeniu ochrony danych osobowych na mocy rozporządzenia 2016/679.