Statystyka szkoleń:

– w 2018 roku 67 szkoleń, w których wzięło udział ponad 1800 godzin, ponad 900 uczestników.

–w 2017 roku 39 szkoleń, w których wzięło udział ponad 120 uczestników, ponad 500 godzin.

– w 2016 roku 33 szkoleń, w których wzięło udział ponad 700 uczestników.

– w 2015 roku 12 szkoleń, w których wzięło udział ponad 340 uczestników, ponad 50 godzin.

Jesteś gotowi do pomocy

Nasz Partner

W związku z ogłoszeniem tekstu ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662, dalej zwanej ustawą), na mocy art. 9, który wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2015 r., doszło do zmiany przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm., dalej zwaną u.o.d.o.) m.in. w zakresie funkcjonowania administratora bezpieczeństwa informacji (zwanego dalej ABI). Instytucja ABI nie jest nową konstrukcją w polskim porządku prawnym. Pozycja ABI wyznaczona została przepisami obowiązującej aktualnie Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego… Czytaj dalej

Na zlecenie BAJAN współrealizowaliśmy szkolenia „Praktyczne aspekty działania ABI w szkole” dla przedstawicieli  szkół Wałbrzycha i Świebodzic w dniach 07-08.04. br. Ze strony EVENT szkolenie prowadził członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Pan Leszek Malinowski.

22.03. wspólnie z BAJAN przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu

Dzięki zaproszeniu  kierownictwa Wałbrzyskiego  Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka 11.03. wspólnie z BAJAN przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników Domów Dziecka w Wałbrzychu w zakresie przetwarzania danych osobowych.

W ramach projektu realizowanego wspólnie z BAJAN Wałbrzych przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników administracyjnych oraz nauczycieli  ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH. im. Mikołaja Kopernika w ŚWIDNICY.

Szkolenie dotyczyło ochrony danych osobowych w placówce oświatowej.

W dniu 09.03.2015 roku gościliśmy w Domu Seniora w Wałbrzychu prowadząc szkolenie z zakresu zarządzania ochroną  danych osobowych w placówce. Spotkaliśmy się z kadrą kierowniczą i omawialiśmy zadania kierowników w zakresie skutecznego wdrożenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz nadzoru kierowniczego w tym zakresie.

Podaję za źródłem :  http://www.giodo.gov.pl/1520252/j/pl/

Na rok 2016 zostały zaplanowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych kontrole sektorowe następujących kategorii podmiotów w poniżej wskazanym zakresie:

  1. Organy uprawnione do korzystania z Systemu Informacji Celnej (SIC) – organy celne i organizacje, które uzyskały zezwolenie na korzystanie z systemu.
  1. Organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym, w tym audyt bezpieczeństwa SIS/VIS: konsulaty i inne organy w zakresie przetwarzania danych osobowych SIS i VIS.
  2. System Eurodac (podmioty przetwarzające dane w tym systemie): na podstawie art. 32… Czytaj dalej

W nowym regulaminie dostępnym na :  http://www.google.com/intl/pl/policies/terms/ pojawił się zapis :

„Google może w swoich usługach, w tym w reklamach i innych materiałach o charakterze komercyjnym, wyświetlać nazwę profilu, zdjęcie profilowe oraz czynności wykonywane przez właściciela konta Google w odniesieniu do posiadanego konta Google lub aplikacji innych firm połączonych z kontem Google (takich jak kliknięcia +1, opublikowane opinie oraz komentarze)”

Dla klientów Google taki zapis oznacza, że cyt. ” Google może skanować treści użytkownika oraz wykorzystywać jego konto w celach reklamowych. Proceder był już wcześniej praktykowany, ale teraz, Gmail nękany ciągłymi zarzutami o naruszanie prywatności użytkowników, postanowił jasno… Czytaj dalej